En Risksiz Yatırım Araçları Nelerdir?

​​​​​​​​​​Güvenli bir gelecek planlamak için tasarruflarımızı beklentilerimize uygun ve doğru yöntemlerle değerlendirmek büyük önem taşıyor. Birikimlerimizi bazen ev, arsa alarak değerlendiriyor, yeni bir iş kurarak ya da ekipmanlar alarak sermaye yatırımı yapıyor ya da farklı yatırım araçlarını kullanarak finansal yatırım yapmayı tercih ediyoruz.

Günümüzün ekonomisi bize kıymetli madenler, devlet tahvilleri, döviz, finansman bonoları, hazine bonoları, kira sertifikaları, katılma hesapları, BES fonları, borsa yatırım fonları, türev enstrümanlar gibi çok sayıda finansal yatırım aracı sunuyor ve bu araçlar giderek daha da çeşitleniyor. Bu çeşitlilik içinde risklerimizi doğru değerlendirmek, birikimlerimizi daha doğru yönetmek mümkün mü? Risk oranı düşük ya da en risksiz yatırım araçları nelerdir?

Yatırım Araçlarını Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyiz?

Tasarruflarınız için en uygun yatırım araçlarını belirlemek için kendinize mutlaka şu soruları sorun. Bu soruların yanıtları size beklentileriniz, riske tahammülünüz konusunda fikir verecektir.

  • Finansal yatırım aracının arkasında güvenli bir otorite var mı?
  • Yöneldiğim yatırım aracı riskli mi yoksa risksiz mi olmalı?
  • Yatırımımın süresi kısa mı yoksa uzun mu olacak?
  • Finansal yatırım aracı, kolaylıkla paraya çevrilebiliyor mu?
  • Yatırımdan beklediğim getiri nedir?
  • Yatırımda olası bir kaybın ne kadarına katlanabilirim?

Riskli ve Risksiz Yatırım Araçlarını Nasıl Ayırırız?

Genel olarak risk, zarara sebep olabilecek her şeydir. Dolayısıyla kapsamı çok geniştir. Temel olarak riskler piyasa riski, kredi riski ve bu iki risk grubu dışında kalan tüm riskleri içeren operasyonel risk olmak üzere üç gruba ayrılır.

Piyasa riski fiyatlardaki değişimi, kredi riski karşı tarafın yükümlülüğünü yerine getirip getirmediğini, operasyonel risk ise yetersiz veya başarısız iç süreçleri, insanları, sistemleri ve olayları kapsar.

Finansal yatırım araçları risklilik açısından birbirlerinden farklılıklar gösterebilirler. Fiyatı çok yüksek dalgalanmalar ortaya koyan finansal yatırım araçları riskli olarak değerlendirir. Az riskli yatırım araçlarının fiyatları daha küçük dalgalanmalar ortaya koyar. Dolayısıyla riskli finansal yatırım araçlarının kazancı da kaybı da yüksek olabilirken, düşük riskli finansal yatırım araçları yatırımcılarına daha düşük kazanç ve kayıp sağlama potansiyeline sahiptirler.

Sabit getirili menkul değerler olan hazine bonoları ve devlet tahvilleri ile mevduatlar düşük riskli yatırım araçları iken, hisse senetleri riskli, türev ürünler çok riskli finansal yatırım aracı grubundadırlar.

2020 Yılında Yatırım Araçları Ne Kazandırdı?

2021 yılında yapacağımız yatırımları planlamadan önce 2020 yılı verilerine bir göz atmakta fayda var. Covid-19’un dünya ekonomisini durma noktasına getirdiği 2020 yılında Türkiye’de en yüksek getiriyi %55,9 ile gram altın sağlarken; Borsa İstanbul %29,1, Euro/TL kuru %36,5, Dolar/TL kuru %24,9, emeklilik fonları %35,3, yatırım fonları %18,3, 2-yıl vadeli gösterge devlet tahvili faizi %11,8, TL mevduatlar %9,9 kazandırdı. 2020 yılında TÜFE ortalama %12,3 artış kaydetti.

 
 
 
 
 

2021 Yılında Yatırım Yapabileceğiniz En Risksiz ve Az Riskli Yatırım Araçları

Katılma Hesapları

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​1 ay vadeli olarak açılan ve kâr-zarar ortaklığı çerçevesinde vade sonunda getirinin paylaşıldığı bir hesap türü olan katılma hesapları birikimlerinizi en risksiz şekilde değerlendirebileceğiniz yatırım araçlarıdır. ​ Kâr-zarar ortaklığı ile faizsiz bankacılık prensiplerine uygun getiri elde etmenizi sağlayan katılma hesaplarında tasarruflarınız, faizsiz esaslar temel alınarak ticaret ve sanayi gibi alanların finansmanında kullanılır ve elde edilen kârın belirli bir yüzdesi hesap sahiplerine dağıtılır. Birikimlerinizin 150 bin TL’ye kadar devlet garantisinde olması da risk faktörünü en az düzeye indirir. Beklentilerinize uygun farklı katılma hesapları arasından sizin için en uygun olanını seçebilirsiniz. Türkiye Finans’ın müşterilerine sunduğu katılma hesaplarından olan Bol Kepçe Hesap birikimlerinizi hem katılma hesabı hem de kira sertifikası olmak üzere iki farklı yatırım aracında değerlendirmenizi sağlayacaktır.

Kira Sertifikaları

Kira Sertifikası (Sukuk), her türlü varlık ve hakkın finansmanını sağlamak amacıyla varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilir ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlar. Kira Sertifikaları satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi nedeniyle daha korunaklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özellikle Katılım Bankacılığı müşterileri için orta ve uzun vadede sabit getiri saplayan güvenli bir yatırım aracıdır. Düşük riskli bir yatırım aracı olarak kira sertifikaları hakkında daha çok bilgi almak ve Türkiye Finans Varlık Kiralama AŞ tarafından ihraç edilen sertifikaları incelemek için tıklayabilirsiniz.

Yatırım Fonları

Yetkili kuruluşlar tarafından yönetilen Yatırım Fonları; yatırımcılardan topladıkları paralar karşılığı, hisse senedi, tahvil/bono, özel sektör borçlanma araçları, ters repo gibi sermaye piyasası araçlarından ve altın ile diğer kıymetli madenlerden oluşan portföylerden oluşur. Yatırım Fonları riski farklı sermaye piyasası araçlarına dağıtır ve en iyi getiriye odaklanır.

BES Fonları

BES Fonları, Bireysel Emeklilik Sistemi için ödenen katkı paylarını yatırıma yönlendirir ve uzun vadeli yatırım stratejileri ile yönetilir. BES Fonlarına yatırım yapmak için Bireysel Emeklilik Sistemine giriş yapmanız gerekir. Bu fonlarla elde edilen getirilere stopaj uygulanmaması da bir diğer avantajıdır.

Türkiye Finans, orta riskli “Katılım Değişken Emeklilik Fonu”, düşük riskli “Katılım Standart Emeklilik Fonu” ve “Altın Emeklilik Yatırım Fonu” olmak üzere üç farklı BES Fonu ürününe sahiptir.

Devlet Tahvilleri

Devlet Tahvili, devletin yatırımcıdan borç isteyerek dönemsel finansmanını sağlamak amacıyla çıkardığı borçlanma senedidir. Borçlunun devlet olması ve alacaklının vade sonunda elde edeceği getiriyi bilmesi nedeniyle devlet tahvillerini risksiz bir yatırım aracı olarak kabul edebiliriz. Devlet Tahvilleri T.C. Maliye Bakanlığı tarafından en az bir, en fazla 10 yıl vadeli olarak satışa çıkarılır.

Hazine Bonoları

Hazine bonoları devlet tarafından bir yıldan kısa süreli vadelerle satışa çıkarılan borçlanma senetleridir. Vade dolmadan nakde çevirebilmenize rağmen hem hazine bonolarında hem de devlet tahvillerinde senetlerinizi vade sonuna kadar elinizde tutmanız getirinizi garantilemenizi ve riskinizi en az düzeye indirmenizi sağlar.

Gelir Ortaklığı Senetleri

Bir diğer düşük riskli yatırım aracı da Gelir Ortaklığı Senetleridir. Gelir Ortaklığı Senetleri kamuya ait ulaşım, enerji, haberleşme gibi hizmetler veren kurum ve kuruluşların gelirlerine ortak olmanızı sağlar. Gelir Ortaklığı Senetleri sahibine mülkiyet hakkı vermez, sadece gelirden pay almanızı sağlar ve ödenecek kâr payı önceden bellidir.

İlginizi Çekebilir