Kâr Payı ve Ödeme Bilgileri

​Toplam Borç Tutarı

Hesap kesim tarihine kadar, Türkiye Finans Kredi Kartları Merkezine ulaşan kredi kartı harcamalarınız, nakit avanslarınız/çekimleriniz, otomatik ödeme talimatlarınız; bunlara ait tüm ücretler (kart ücreti dahil), kâr payı tutarları ve varsa bir önceki dönemden devreden bakiye toplamıdır.

Minimum Ödeme Tutarı

Son ödeme tarihine kadar ödenmesi gereken asgari (en az) ödeme tutarıdır.

Minimum ödeme tutarı, Bankamıza ait kredi kartlarınızın toplam kart limitine ve bankacılık sektöründe kredi kartı kullanım başlangıç tarihinize göre değişiklik göstermektedir.

İlgili mevzuat hükümlerinde belirtilen tutarlardan az olmamak kaydı ile bu tutarı artırma ve/veya azaltma yetkisi tek taraflı olarak Banka'ya aittir.

Minimum ödeme tutarına kart limitinin üzerinde yapılan harcamalar, borç kayıtlarının toplamı ve önceki dönemlerden ödenmeyen minimum ödeme tutarının tamamı dahil edilir.

Minimum ödeme tutarının iki dönem üst üste ödenmemesi durumunda kredi kartı kullanıma kapatılır.

Minimum ödeme tutarının ödenmesi ile kalan borç aylık kâr payı oranı üzerinden kredilendirilir.

Tutar

  Kredi kartı ile yapılan işlemlerin TL tutarlarıdır.

  Kredi kartınızla yapılan yurt dışı işlemler Bankamıza ulaştığı tarih (kayıt tarihi) itibarıyla T.C. Merkez Bankasının belirlediği döviz satış kurundan TL'ye çevrilirken, %1,5 kur marjı uygulanarak hesap özetinize yansıtılır.

  Ayrıca kartınıza ait yurt dışı kullanımından doğacak herhangi bir masraf, ek ödeme, komisyon, vergi vb. varsa bu masraflar da işlem tutarına dahil edilir.

  Kalan Borç/Taksit

  Bir sonraki hesap özetlerinizde ödenmek üzere kalan taksitlerinizin tutar ve sayısıdır.

  Müşteri Numarası

  Bankamız nezdinde açtırmış olduğunuz ve otomatik ödeme talimatı vermeniz durumunda, kredi kartı borcunuzun tahsil edileceği cari hesabınızın numarasıdır.

  Kart Limiti

  Yapılacak harcamalar için kullanılabilecek olan her bir kredi kartına tahsis edilen toplam limittir.

  1 yıl içerisinde dönem borcunuzun 3 kez %50 ve altında ödenmesi durumunda, %100 ödeme yapana kadar limit artışı hiçbir kanaldan yapılmayacak ve kart nakit avans kampanyası kullanımına kapatılacaktır.