Kâr Payı ve Ücretler Tablosu

​​Akdi Kâr Payı Oranı

  Son ödeme tarihinde ödenmeyen toplam borcun, anapara kısmına (harcamalar toplamına) uygulanacak olan vergi ve fonlar hariç aylık kâr payı oranıdır.

  Banka tarafından "TCMB tarafından yayınlanan oran aşılmadan" belirlenir ve değiştirilir.

  Kâr payı oranları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gecikme Cezası

Asgari ödeme tutarının ödenmemesi halinde, ödeme yapacağınız güne kadar, ödenmeyen kalan hesap bakiyesine uygulanacak kâr payı oranıdır.

Kart Ücreti

Âlâ Kart için kartın ilk kullanımında hesap özetine yansıtılan kullanım ücretidir.

Kart ücretleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Limit Aşım

Borç bakiyenizin, kartınıza tahsis edilen limiti aşması halinde günlük olarak limiti aşan tutara bankamızda geçerli olan kredi kartı kâr payı uygulanacaktır.

Nakit Avans

  Kartınızla yaptığınız nakit çekim ve nakit kullanımı niteliğindeki işlemler için, işlem tarihinden ödeme tarihine kadar enflasyon farkı uygulanacaktır.

  Enflasyon farkı uygulamasında açıklanan en son TÜFE oranı uygulanacaktır.

  Yıllık TÜFE oranı 12 aya bölünerek aylık olarak hesaplanacak olup, nakit işlemlere uygulanacak enflasyon oranı bankanın geçerli akdi kâr payı oranından yüksek.

Nakit Avans Ücreti

Kartınızla yaptığınız her bir nakit çekim işlemi başına alınacak ücrettir.

Yıllık Kart Ücreti

Âlâ Kart için yılda bir kez alınan kullanım ücretidir.


Kâr Payı ve Ücretler Tablosu

Ücret TanımıOran / ÜcretAçıklama
Âlâ Kredi Kartı Yıllık Üyelik Bedeli 600 TLBSMV Dahildir.
Âlâ Ek Kredi Kartı Yıllık Üyelik Bedeli 300 TLBSMV Dahildir.
Yenileme Ücreti24 TL

Bir takvim yılı içerisinde yapılan
3. yenilemeden alınan ücrettir.BSMV Dahildir.

Akdi Kâr Payı Oranı%1,25BSMV Hariçtir.
Gecikme Cezası Oranı%1,55BSMV Hariçtir.
Yurt Dışı İşlemler%1,50

Yurt dışı işlemler, USD cinsinden işlemin
Bankamız sistemine giriş tarihindeki TCMB
döviz kuru satış kuru üzerinden TL'ye
çevrilirken %1,5 kur marjı uygulanarak kart
hamiline borç kaydedilir.

Nakit Avans Ücreti

0-200 TL Arası :
Tutarın %1'i + Enflasyon Farkı Oranı*

200 TL ve üzeri :
2 TL+ Enflasyon Farkı Oranı*

(KKDF ve BSMV hariçtir)

*Enflasyon farkı oranı açıklanan en son Yılık TÜFE
oranının 12 aya bölünerek aylık olarak
hesaplanması ile belirlenir. Nakit işlemlere
uygulanacak enflasyon farkı oranı bankanın geçerli
akdi kâr payı oranından yüksek olmayacaktır.BSMV Hariçtir.

Kredi Kartı İle Fatura Ödeme Ücreti

0 - 100 TL Arası : 1.50 TL
100.01 - 500 TL arası : %1.80
500 TL Üzeri : %2

Kredi kartından tek seferlik yapılacak işlemlerde ücret
alınacak olup, kredi kartına otomatik ödeme talimatıyla
yapılan fatura ödemelerinde ücret alınmayacaktır.

Kredi Kartı İle SGK Ödeme Ücreti

Asgari 1,5 TL olmak üzere prim
tutarının %1,75’i