Katılım Endeksi

​Katılım Endeksi, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören ve faizsiz finans prensiplerine uygun faaliyet gösteren şirketlerin hisselerinden oluşan bir endekstir. Bu endeks, İslami prensiplere uygun yatırım yapmak isteyen bireysel ve kurumsal yatırımcılar için bir referans noktası olarak kullanılır.

Katılım Endeksini Oluşturan Şirketlerin Faaliyet Alanları

Katılım Endeksinde yer alan şirketler, faaliyette bulundukları sektöre ve sermaye yapılarına bakılarak belirlenir. Şirket esas sözleşmesinde aşağıdaki faaliyetlerin yazılı olduğu şirketlerin hisseleri Katılım Endeksi kapsamı dışında bırakılır:

  • Faize dayalı finans, ticaret, hizmet, aracılık
  • Alkollü içecek, kumar, şans oyunu
  • Domuz eti ve benzer gıda
  • Turizm, eğlence, basın, yayın, reklam
  • Tütün mamulleri, silah
  • Vadeli altın, gümüş ve döviz ticareti

Katılım Endeksinde Yer Alan Şirketlerin Finansal Özellikleri

  • Şirketlerin toplam faizli kredilerinin piyasa değerine oranı %30'dan az olmalıdır.
  • Faiz getirili nakit ve menkul kıymetlerinin piyasa değerine oranı %30'dan az olmalıdır.
  • Bahsedilen faaliyet alanlarından elde ettiği gelirlerinin toplam gelirlerine oranının da %5'ten az olmalıdır.

Katılım Endeksi hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.